THẺ FOODCOURT

 1.   Quý khách vui lòng mua thẻ trước khi vào chọn món trong khu vực Food Court.

 2.  Mệnh giá tối thiểu khi mua thẻ là 10.000 VND và chỉ sử dụng tiền mặt. Khách hàng có thể nạp thêm tiền vào thẻ với mệnh giá bất kỳ.

 3.  Quý khách có kiểm tra hoặc lấy tiền còn dư trong thẻ tại quầy thu ngân. (Thẻ chỉ có giá trị trong 30 ngày tính từ ngày mua thẻ hoặc ngày nạp thêm tiền vào tài khoản).

 4.  Quý khách tự bảo quản thẻ sau khi mua. Trung tâm không chịu trách nhiệm về các trường hợp làm hư hỏng và mất thẻ.

Xin vui lòng kiểm tra thẻ và hóa đơn trước khi rời quầy